Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 13. listopadu 2013

Obec Močovice je vzdálena 4 km od Čáslavi a 10 km od Kutné Hory. Leží v údolí říčky Klejnarky. Kolem údolí jsou mohutné vrstvy spodní hlíny diluviální a vrchní aluviální. Na rozhraní obou, asi 3 m pod povrchem, je štěrkový nános.

Údolí bylo osídleno již v 5. tisíciletí před naším letopočtem. Svědčí o tom vykopávky, např. motyka, keramika, náramky. Stopy prvé osady byly zjištěny vlevo při cestě do Čáslavi / na prvém kopci /. Po příchodu Slovanů v 5. až 6. století měla osada pravděpodobně již současnou polohu. Žil zde kmen Zlíčanů. Později osada patřila pod knížectví Slavníkovská a po roce 995 Přemyslovská. Následně ves spadala ke klášteru v Sedlci, avšak v r. 1364 ji Karel IV. povolil prodat křížovnickému řádu v Drobovicích. Později ves spadala pod panství tupadelské a žlebské.


Ve 14. století byl v obci poplužní dvůr, mlýn a hospoda. Byly zakládány vinice a rybníky. Od r.1584 působil v obci učitel, který učil po domácnostech. V r. 1639 obec vypálili během svého tažení Švédové. V r.1680 zemřela desetina obyvatel vinou hladomoru.V 17.století byl v obci a jejím okolí rozšířen chov výborných koní a obchod s nimi. V 18. století vznikla škola. V r. 1770 bylo provedeno číslování domů – 36 čísel. V r. 1843 měla obec 49 čísel a 369 obyvatel. V roce 1900 již 78 domů a 663 obyvatel, dvoutřídní školu se 151 žáky a v r. 1930 pak 121 domů se 717 obyvateli.


Další významné historické události a stavby:

1717 - postaven panský špýchar

1771 - morová epidemie, zemřela čtvrtina obyvatel

1781 - přestavěna vyhořelá panská sýpka na evangelický kostel

1830 - stavba silnice do Čáslavi

1837 - stavba silnice na Kluky

1840 - postaven dřevěný most na silnici do Čáslavi

1851 - vystavěna kaple na návsi

1865 – zakoupena hasičská stříkačka

1867 - postavena akciová olejna / zanikla r. 1871/

1870 - založen rolnický cukrovar

1878 - postavena váha za mostem k cukrovaru

1879 - postaven kamenný klenutý most na silnici k Žakům

1886 - založen hasičský spolek

1891 - pastouška přestavěna na obecní úřad

1905 - postaven betonový most na silnici do Čáslavi / první na Čáslavsku /

1906 - založena kruhová cihelna

1909 - vznikla strojírna za mostem k Žakům

1918 - zavedena elektřina do obce

1919 - dokončena dlažba na návsi

1921 - zřízen hudební sbor

1923 - dostavěna sokolovna

1923 - postaven pomník padlým od sochaře Borovičky

1923 - prokopán kopec k Čáslavi

1926 - vydlážděna silnice ke Klukům


V r. 1886 byl založen hasičský spolek a v r. 1905 SOKOL se 33 členy. V r. 1914 a v letech následujících odešlo do války celkem 127 mužů. Pro odpor vůči 1. světové válce byl r. 1915 v Jageru zastřelen močovický rodák Ludvík Mráz. Za 2. světové války zahynuli v koncentračních táborech Alois Stehlík, velitel hasičského sboru, dále Karel Růt, Josef Vyskočil a celá rodina Geigrova. Dne 5.5 1945 byl ustaven místní národní výbor. Dne 9.5. 1945 uvítali obyvatelé obce první jednotku Rudé armády.
 

Základní informace o obci:Úřední hodinyStatistické údaje
texttexttext