Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Lehkou nohou do první třídy

Vloženo: 1. října 2015

Kdo je Mgr. Hana Otevřelová

Hana Otevřelová se věnuje výchově a vzdělávání dětí, jejich prospívání v rodině, ve škole, mezi vrstevníky.

Jako speciální pedagožka pomáhá převážně při prevenci a nápravách specifických poruch učení a chování
(dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, porucha koncentrace pozornosti, hypoaktivita, hyperaktivita). Při přípravě dětí na budoucí nároky školy, tedy na zvládání čtení, psaní, počítání, pracuje s dětmi přibližně od pěti let. Školákům pomáhá překonávat překážky v učení, které jim specifická porucha učení přináší.

  • Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřením na etopedii a psychopedii.
  • Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde vystudovala sociologii, a to se zaměřením na sociologii výchovy a rodiny.
  • Je držitelkou osvědčení mnoha akreditovaných kurzů a seminářů zaměřených na prevenci a péči o děti se specifickými poruchami učení a chování (Metoda dobrého startu, Maxík, Neklidné dítě v MŠ, projevy, příčiny a pomoc, Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního věku za využití arteterapeutických a relaxačních prvků, FIE, KUPOZ, KUMOT, KUPREV aj.)
 
Co je "Lehkou nohou do první třídy"
Krátká příručka pro rodiče obsahuje deset postupných kroků, které čekají rodiče před tím, než jejich dítě zahájí školní docházku. Tyto kroky je vhodné zvážit - mohou rodiče podpořit v jejich rozhodování týkajícího se přípravy předškoláka, zápisu do první třídy, výběru školy i případného zvažování odkladu školní docházky.
 
 

Přílohy

Základní informace o obci:Úřední hodinyStatistické údaje
texttexttext