Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Archiv
Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Zveřejnění poskytnuté informace dle §65 odst. 3 Zák. č. 106/1999Sb.

14.8.17

Zpráva nezávislého auditora za r. 2014-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2014

29.5.15

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2016

12.5.17

Závěrečný účet za r. 2014

29.5.15

Závěrečný účet na r. 2016

12.5.17

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

11.10.14

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu r. 2016

12.5.17

Veřejná vyhláška, Opatření obecní povahy

starosta

4.8.20 11:16

20.12.20 23:59

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

2.9.19

31.12.22

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

1.6.18

Střednědobý výhled-Mikroregion Čáslavsko

19.12.17

31.12.21

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí, aktualizovaný k 1.11.2015

27.11.15

Oznámení o ceně vodného a stočného

15.2.14

Opatření obecné povahy-zákaz nakládání s povrchovými vodami

17.8.15

Opatření obecné povahy /Veřejnou vyhláškou/

starosta

24.5.20 18:14

31.10.20 23:59

Nařízení Středočeského kraje ze dne 26.1.2017

22.6.17

MŠ-Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022 - NÁVRH

6.12.17

31.12.22

KoPÚ Močovice - neznámí vlastníci

8.1.16

Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

18.2.14

DSO Mikroregion Čáslavsko-Schválený rozpočet 2020

starosta

2.7.20 17:30

31.1.21 23:59

Archiv
Základní informace o obci:Úřední hodinyStatistické údaje
texttexttext